Miljö- och byggnadsnämnden

Här kan du ta del av miljö- och byggnadsnämndens protokoll.

Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat, vilket normalt brukar ske 2-14 dagar efter sammanträdet.

För att ta del av äldre protokoll så kontakta förvaltningen.

Observera!
Protokoll är offentliga handlingar. Om ett beslut innehåller personuppgifter som kan upplevas som känsliga för en enskild kan de protokollen eller vissa paragrafer vara maskerade eller opublicerade på hemsidan.

2021-02-10  KallelsePDF  ProtokollPDF
2021-03-10  KallelsePDF  ProtokollPDF
2021-04-07  KallelsePDF  ProtokollPDF
2021-05-12  Kallelse  Protokoll
2021-06-09  Kallelse  Protokoll
2021-09-08  Kallelse  Protokoll
2021-10-13  Kallelse  Protokoll
2021-11-10  Kallelse  Protokoll
2021-12-15  Kallelse  Protokoll

2020-02-05PDF
2020-04-01 - Sammanträdet inställt
2020-05-06PDF
2020-06-17PDF
2020-09-16PDF
2020-10-14PDF
2020-11-25PDF
2020-12-15PDF - Extra MBN

Kontakt

Kontakta oss

Miljö- och byggkontoret

Nämndadministratör

0240-660138

Sidan senast uppdaterad: