Enskilda avlopp

Om du bor eller har ett fritidshus som ligger utanför de områden där det är möjligt att koppla upp sig på det kommunala avloppsnätet, är en enskild avloppsanläggning det enda alternativ som finns kvar.

Äldre avlopp

Små avlopp

Många små avlopp i Smedjebackens kommun är så gamla att de är ett hälso- och miljöproblem. De behöver rustas upp. Miljö- och byggkontoret på Smedjebackens kommun gör nu en insats för att fler små avlopp ska få en godtagbar rening.

Små avlopp utan tillräckligt bra rening kan ge negativa hälso- och miljöeffekter. Smittämnen som finns i avloppsvatten kan göra människor och djur sjuka, utsläpp från dåliga avlopp kan hamna i den egna eller grannens dricksvatten eller förorena badplatser som ligger nära. Dessutom bidrar de näringsämnen som finns i det utgående vattnet, till övergödning i sjöar och vattendrag.

Många fastighetsägare känner inte till vilket ansvar de har och vad som är ett godtagbart avlopp. Alla fastighetsägare måste enligt lag åtgärda avlopp som inte uppfyller lagens krav. Se checklista Pdf, 420 kB, öppnas i nytt fönster. hur man kan bedöma sitt avlopps status.

Tillstånd för enskild avloppsanläggning

När du anlägger eller ändrar en avloppsanläggning måste du ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Vilken typ av anläggning du får uppföra beror på de lokala förhållanden som är där du vill anlägga avloppet, t.ex. markens beskaffenhet och närhet till vattentäkter och vattendrag.

Ansökan/anmälan enskilt avlopp

Om du tänker anlägga eller ändra en avloppsanläggning behöver du tillstånd från kommunen.
Ansökan/anmälan ska bland annat innehålla uppgifter om anordningens utformning, avstånd till vattentäkter, ytvatten och grundvatten och uppgifter om den entreprenör som kommer att anlitas. Till ansökan/anmälan ska även en situationsplan bifogas som bland annat anger fastighetsgränser, byggnader på fastigheten, anordningens läge samt avstånd till vattentäkter och ytvatten.

Närmare uppgifter om vilka uppgifter och bilagor som ska finnas med i ansökan/anmälan anges på blanketten för enskilt avlopp.

Kostnader

Kostnad för anmälan eller omprövning av enskilt avlopp debiteras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

Förfrågan om avlopp vid ägarbyte av fastighet

Saknar en fastighet tillstånd för sin avloppsanläggning, kan det räknas som fel om man inte upplyser om detta vid försäljning. Detsamma gäller felaktiga uppgifter om vilken sorts avloppsanläggning fastigheten har. Sedan 1969 krävs tillstånd för enskilt avlopp. Ett avlopp som saknar tillstånd är inte godkänt och får inte användas. Det är viktigt att veta detta när du ska köpa eller sälja en fastighet. För mer information, se Avloppsguiden.

Kontakta miljö- och byggkontoret för information om ansökan om avlopp. 

Du som fastighetsägare, spekulant eller mäklare kan få ta del av offentligt arkiverade uppgifter om enskilda avloppsanläggningar med mera.

För att vi ska kunna hjälpa dig att ta fram korrekt information om avloppets status har vi tagit fram en förfrågningsblankett som kan användas i samband med ägarbyten.


Kontakt

Miljö- och byggkontoret

0240-66 00 00 vx

Sidan senast uppdaterad: