Marita – suomen kielen hallintoalueen tukihenkilö

Marita työskentelee suomen kielen hallintoalueella tukihenkilönä iäkkäälle suomenkieliselle väestölle Smedjebackenin kunnassa.

Marita on tavattavissa varmimmin keskiviikkona-perjantaina klo 08.00–12.00 puhelimitse: 0240–66 00 29 tai sähköpostitse: marita.karjalainen@smedjebacken.se

Muun ajan hän työskentelee öisin alihoitajana Hedgårdenin vanhustentalossa Söderbärkessä.

Marita tapaa iäkkäitä ruotsinsuomalaisia kunnan asukkaita vanhustenasunnoissa ja suomen kielen hallintoalueen tiloissa Gläntanissa. Hän järjestää suomenkielisiä aktiviteetteja, esimerkiksi musiikkia, ruokaa, elokuvia, tietokilpailuja, bingoa jne. Sitä paitsi kaikki suomalaiset juhlapyhät huomioidaan erikoisherkuin. Voit mielelläsi tehdä ehdotuksia uusista aktiviteeteista jne.

Marita auttaa mielellään myös yhteydenotoissa viranomaisiin ja toimii resurssihenkilönä omaisille, jotka asuvat etäällä tai joiden on vaikeata päästä mukaan lääkärikäynneille ja vastaaville.

Voit omaisena kääntyä puoleeni asioissa, olivatpa ne mitä tahansa. Maritan tointa koskee vaitiolovelvollisuus.

Smedjebackenin kunta kuuluu 1. helmikuuta 2015 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen, mikä merkitsee sitä, että suomenkielisillä kunnan asukkailla on erityisoikeuksia. Oikeudet on säännelty laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724).

Smedjebackenin kunnassa on oikeus käyttää suomen kieltä viranomaiskontakteissa ja saada päätökset ja perustelut käännetyiksi suomen kielelle. Suomenkielisillä on myös oikeus omakieliseen vanhustenhuoltoon ja esikoulutoimintaan. Kunnan väestöstä noin 15 % on suomalaistaustaisia.

Neuvonpito

Neuvonpitoryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja parantamaan suomenkielistä palvelua. Neuvonpitoryhmään kuuluu edustajia suomenkielisistä yhdistyksistä ja Ruotsin kirkon suomenkielisestä seurakuntapiiristä. Suomenkielisten vanhusten ja hoivapäällikön tukihenkilö osallistuu myös useimmiten neuvonpitokokouksiin. Kunnanneuvos Fredrik Rönning on puheenjohtaja ja suomen kielen hallintoalueen koordinaattori toimii sihteerinä.

Valtionavustus

Kunnat, jotka kuuluvat saamen, suomen tai meänkielen hallintoalueeseen saavat valtionavustusta. Smedjebackenin kunta saa perusmäärän vuodessa peittämään lisäkustannuksia, joita aiheutuu lain vuoksi.

Kansalliset vähemmistöt

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724) astui voimaan 1. tammikuuta 2010. Laki takaa Ruotsin kansallisille vähemmistöille perussuojan sekä erityiset oikeudet niille, jotka asuvat saamen, meänkielen tai suomen kielen hallintoalueella.

Ruotsin kansalliset vähemmistöt ovat: saamelaiset, ruotsinsuomalaiset, tornionlaaksolaiset, romanit ja juutalaiset. Kansalliset vähemmistökielet ovat saame, suomi, meänkieli, romani chib ja jiddiš.

Sidan senast uppdaterad: