Budget 2024

På kommunfullmäktige 27/11 klubbade man igenom Budget 2024 plan 2025–27. Budgeten innehåller flertalet satsningar, bla på äldreomsorgen och en fortsatt upprustning av våra skolor.

Härifrån kommer pengarna

Kommunen får den största delen av sina intäkter, från kommunalskatten. För nästa år beräknas denna intäkt bli ca 576 miljoner kr. Förutom skatter och statsbidrag får kommunen in pengar från dem som använder kommunens tjänster till exempel de som ansöker om bygglov, har barn i förskolan eller bor på kommunens olika äldreboenden.

Till det här används pengarna

För varje 100 kronor som du betalar i skatt beräknas dessa fördelas så här under nästa år:

Varför måste kommunen gå med överskott?

En kommun ska ha en ”god ekonomisk hushållning” i sin verksamhet enligt kommunallagen. En kommun får under ett år inte använda mer pengar än den får in under året.

Kommunfullmäktige i Smedjebackens Kommun har beslutat att kommunen ska redovisa ett överskott på 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, ca 16 miljoner kronor per år. Att budgeten har ett överskott är viktigt eftersom det finns behov av satsningar på investeringar utan att behöva låna pengar och att det finns många osäkra faktorer i en kommuns ekonomi. Därför behövs marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser.

Satsningar i budget 2024 och plan 2025-2027

  • Utbyggnad äldreomsorg
  • Demensvårdsplatser
  • Familjecentral
  • Ombyggnation av Vinsbo skola
  • Jämlik förskola och skola
  • Underhåll av vägar

Sidan senast uppdaterad: