Omsorgsnämnd

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av socialtjänsten som rör äldre människor, människor med funktionsnedsättning och den kommunala hälso- och sjukvården.

Omsorgen ska arbeta i enlighet med äldreomsorgens nationella värdegrund som stipulerar att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
-Inom omsorgen ska alla känna sig trygga
-Omsorgen är välkomnande gentemot såväl vård- och omsorgstagare som medarbetare
-Omsorgen värdesätter engagerade medarbetare som har vård- och omsorgstagaren i fokus
-Omsorgen är förändringsbenägen och drivs av en stark framtidstro

Nämndens ansvarsområden indelas organisatoriskt i fyra verksamhetsområden:
- Förvaltningsövergripande
- LSS och psykiatri
- Äldreomsorg
- Den kommunala hälso- och sjukvården

Ordförande:
Monica Forsgren (S), tel: 0240-660279
e-post: monica.forsgren@smedjebacken.se

Vice ordförande:

Johan Reyier (S)

Ledamöter 2019-2022
Monica Forsgren, ordförande (S)
Johan Reyier, vice ordf. (S)
Mats Jacobsson (S)
Monica Georgsson (S)
Christer Gåsfors (S)
Robert Göransson (V)
Göran Engström (C)
Kristina Karlsson (M)
Jerry Jäger (SD)

Ersättare 2019-2022
Fredrik Holmgren (S)
Sören Åhlström (S)
Lena Nilsson (S)
Magnus Pettersson (S)
Ann-Louise Ericsson (S)
Yvonne Johansson (MP)
Karin Johansson (C)
Karin Winqvist (M)
Per-Erik Hellström (SD)

Sidan senast uppdaterad: