Registrering medelstor förbränningsanläggning

Här kan du som har en medelstor förbränningsanläggning enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats. registrera din anläggning.

Uppgifter om verksamheten
Uppgifter om anläggningen


När tas/togs anläggningen i drift? * (obligatorisk)
När tas/togs anläggningen i drift?
Anläggningstyp * (obligatorisk)
Anläggningstyp10
Typ av bränsle * (obligatorisk)
Typ av bränsle


Koder för anläggningens sektor och näringsgren


Sidan senast uppdaterad: