Organisationsplan

Här kan du se hur kommunkoncernen är organiserad med nämnder, förvaltningar, bolag och kommunalförbund.

Organisationsschema

Sidan senast uppdaterad: