Åbackens boendestöd

Åbackens boendestöd ger socialt och praktiskt stöd till personer med långvariga och omfattande psykiska funktionshinder.

Personalen i boendestödet arbetar för att stärka den enskildes förmåga att själv kunna hantera sin vardag och sitt liv trots sitt funktionshinder.

Personalen ger stöd för att klara det egna boendet med t.ex. skötsel av bostaden, hygien och handling. Aktiviteterna görs tillsammans med den enskilde där personalens uppgift framför allt är stöttning så den enskilde själv kan utföra sysslorna.

Personalen ger även stöd och vägledning i vardagssituationer, hjälper till att hitta rätt hos myndigheter och organisationer samt arbetar för att den funktionshindrade ska kunna delta i samhällslivet.

Förutom samtalsstöd till den enskilde kan boendestödjaren också ge stöd och vägledning till andra viktiga personer i den funktionshindrades nätverk t.ex. anhöriga och hemtjänstpersonal.

Åbacken är öppet för besök och social samvaro på måndag och torsdag eftermiddagar.

Boendestödet har ett nära samarbete med regionens Psykteam.
Målsättningen och planeringen är individuell för varje person.
Insatserna ges efter utredning och beslut av biståndshandläggare inom SoL eller LSS.

Vid frågor om kommunens boendestöd, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Omsorgsförvaltningen

Förvaltningssekreterare

0240-660348

Sidan senast uppdaterad: