Förskola och fritidshem

Ansökan om barnomsorgsplats

Här ansöker du om plats vid kommunens förskolor och fritidshem

Matsedel för skola och förskola

Här finns matsedel samt information om specialkost

InfoMentor

Här kan du frånvaroanmäla ditt barn samt se information från förskolan/fritidshemmet