Reglementen

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 340.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Arkivreglemente för Smedjebackens kommun Pdf, 129.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Arvoden Barken Vatten & Återvinning AB Pdf, 55.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Arvoden till valförrättare Pdf, 151.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Arvoden till WBABs revisorer Pdf, 54.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Arvoden WBAB Pdf, 15.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Arvodesreglemente 2023-2026 Pdf, 434 kB, öppnas i nytt fönster.
Attestreglemente Pdf, 84.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagsordning för Barken Vatten & Återvinning AB Pdf, 108 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagsordning för Bärkehus AB Pdf, 123.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagsordning för Smedjebacken Energi AB Pdf, 83.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät AB Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagsordning för Smedjebacken kommuns Förvaltnings AB Pdf, 63.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bolagsordning för WBAB Pdf, 108.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegation att utse ombud Pdf, 110.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegationsordning för kommunstyrelsen Pdf, 817.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegationsordning för kultur- och samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 378.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Pdf, 302.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Delegationsordning för omsorgsnämnden Pdf, 481.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Förbundsordning för kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningsförbund Pdf, 502.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas län Pdf, 833.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Skolskjutsreglemente för Smedjebackens kommun Pdf, 136.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Partistöd mandatperioden 2023-2026 Pdf, 341.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för kommunstyrelse och nämnder - gemensamt Pdf, 436.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för familje- och utbildingsnämnden Pdf, 424.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för gemensamma servicenämnden Pdf, 86.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för intern kontroll Pdf, 344.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 480.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för krisledningsnämnden Pdf, 153.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för kultur- och samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 437.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden Pdf, 469.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för omsorgsnämnden Pdf, 629.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för kommunala pensionärsrådet Pdf, 265.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet Pdf, 303.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för revisorerna Pdf, 497.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för valnämnden Pdf, 400.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglemente för Västmanland-Dalarnas lönenämnd Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Ägardirektiv för Barken Vatten & Återvinning AB Pdf, 84.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Ägardirektiv för Bärkehus AB Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ägardirektiv för Smedjebacken kommuns Förvaltnings AB Pdf, 112.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: