Information om handläggning av anmälan om störning/klagomål

Läs informationen Öppnas i nytt fönster. innan du fyller i formuläret "Anmälan av störning/klagomål"

Information om ärendehantering

Miljö- och byggnadsnämnden handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att
undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö. En anmälning kan till
exempel handla om vedeldning, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer,
tobaksrök, mögel i badrum, låg temperatur, dålig ventilation, eller liknande frågor som rör
inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler. Det kan också röra störningar utomhus på
exempel tomtmark.

Vad är olägenhet?

Den störning som du upplever ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. I
miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller
helt tillfällig”. Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

Kontakta din fastighetsägare eller den som stör

Vi ser helst att du har tagit kontakt med den som orsakar störningen och påpekat detta.
Fastighetsägaren eller den som stör bör ha fått rimlig tid för att utreda problemet och vidta
åtgärder. Får du ingen hjälp trots att du har kontaktat ansvarig person kan du fylla i
blanketten för ”Anmälan av störning/klagomål” och skicka den till miljö- och byggnadsnämnden.

Formulär för anmälan av störning

För att ett ärende ska kunna handläggas och följas upp krävs att du noggrant och så långt
som möjligt fyller i formuläret för ”Anmälan av störning/klagomål”. Om blanketten saknar viktiga
uppgifter kan handläggningen av ärendet fördröjas.

Anonyma klagomål

Anonyma klagomål som inkommer till miljö- och byggnämnden är svåra att handlägga.
Detta med anledning av att det inte går att juridiskt driva ett sådant ärende om vi inte kan
påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd. Om du väljer att vara anonym får du
ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och
avslutas.

Sidan senast uppdaterad: