Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som ska bidra till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller riskerar att få en funktionsnedsättning.

Sidan senast uppdaterad: