Döda djur

Vilda döda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur det måste skicka till destruktion. Då gäller samma regler som för lantbrukets döda djur. Observera dock att om du hittar ett sådant djur bör du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) eftersom de kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar.

Slaktbiprodukter eller biprodukter från biodling

Biprodukter från slakt eller biodling eller döda djur, får grävas ner om kommunens anvisningar följs. De krav EU-lagstiftningen ställer på nedgrävningen måste också följas. Läs mer i Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.

Nedgrävning av häst

Från och med 1 februari 2015 behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst, men precis som tidigare gäller kravet att du måste kontakta kommunen och följa de krav som EU-lagstiftningen ställer. 

En karta över nedgrävningsplatsen samt ansökningsblankett ska lämnas till miljökontoret. En miljöinspektör kommer sedan att besöka fastigheten där nedgrävning ska ske.

Sidan senast uppdaterad: