Werner Aspenström

Werner Aspenström (1918-1997) är en av de främsta bland de författare som efter andra världskriget gav den lyriska modernismen ett nytt och definitivt genombrott i vårt land. Han är mest känd som lyriker, men skrev också prosa och en ansenlig mängd, alltför sällan spelad, dramatik.

Werner Aspenström med katt på axeln

Född och uppväxt i Torrbo

Han föddes och växte upp i Torrbo nära Smedjebacken i sydvästra Dalarna i vad han själv kallar "torparmiljö". Han blev strax efter födelsen faderlös, minnen från uppväxten och den omgivande miljön återkommer ofta i hans författarskap, inte minst i den självbiografiska prosaboken "Bäcken".

Men han hade även två andra lyriska landskap. Det ena var Kymmendö i Stockholms skärgård, där han tillbringade de flesta somrarna från början av 1940-talet och det andra var Stockholms Söder, där han hade sin bostad.

I början av författarskapet karaktäriserades han som "socialist och romantiker". Med åren blev han en försvarare av det låga perspektivet - han tog den kvarstannande gråstenens parti gentemot den högtflygande Ikaros - han sökte alltid den oväntade udda synpunkten och var beredd att pröva motbilden.

Ikaros och gossen gråsten

"Efter att ha läst 73 (förträffliga) dikter om Ikaros
önskar jag lägga ett ord för hans lantlige kusin,
gossen Gråsten, kvarlämnad på ängen.
Jag talar också på en grästuvas vägnar
som åtnjuter skugga och vindskydd.

Efter att ha läst 73 dikter om flykt och om vingar
önskar jag frambära min hyllning till fotsulan,
den nedåtvända själen, konsten att stanna
och att äga tyngd - såsom gossen Gråsten
eller hans syster, hemmadottern fröken Granbuske
som glanslöst men evigt grönskar."
(ur "Dikter under träden", 1956)

"I diktstadens förort - ett samtal med Werner Aspenström". Det är intervjuer, bilder, teckningar och brev som ingår i materialet.

Werner Aspenströmsällskapet bildades 1999 i Smedjebacken och fick snabbt ett stort antal medlemmar i hela landet. Sällskapet verkar för kännedom om Aspenströms liv och verk.

Sidan senast uppdaterad: