Skapande skola

För att öka möjligheterna att ta del av olika former av kultur i undervisningen och stärka kontakten mellan det professionella kulturlivet och skolan har
Kulturrådet instiftat Skapande skola-bidraget.

Målet är att stimulera elevernas kreativitet och skapande och att ge lärarna tillgång till pedagogiska verktyg och sätt att visualisera delar av läroplanens innehåll som annars inte skulle vara möjlighet i den ordinarie undervisningen.

Inom ramen för Skapande skola kan en elevgrupp, klass eller skola ta del av
upplevelser och föreställningar, göra besök eller genomföra projekt och
samarbeten med kulturaktörer under skoltid både i och utanför skolans lokaler.
Elevinflytande är en grundläggande förutsättning i alla delar från planering
till genomförande.

Ansökan sammanställs centralt av kommunens Skapande skola-samordnare och baseras på elevernas egna önskemål med skolans personal som kontaktpersoner. Alla skolor kan vara delaktiga i kommuns gemensamma ansökan för elevgrupper från 6 år och uppåt.

Läsåret 2019-2020
För läsåret 22019-2020 har Smedjebackens kommun beviljats 466 860 kronor i Skapande skola-bidrag.
Summan har fördelats på följande projekt:

  • VAD BÄR VI PÅ HUVUDET – DÅ OCH NU? Alla elever i årskurs 4.
  • Elden, stålet, hammaren och jag - Smide, form, konsthantverk. Alla elever i årskurs 6.
  • Filmskapande med utgångspunkt Flogberget. Alla elever i årskurs 5-6.
  • Muntligt berättande med Spoken word. Alla elever i årskurs 1-2.
  • Ungdomsföreställning med skolprogram. Alla elever i årskurs 9.
  • Skapa din egen emoji, som bild och i 3D. Alla elever i årskurs 3.
  • Konstverkstad på MEKEN 2020. Alla elever i årskurs 7.

Information om Corona
På grund av det rådande läget i samhället så har inte alla projekten genomförts, utan några kommer att genomföras under hösten 2020 om läget är förändrat då. Vi återkommer när vi fått besked. Redovisningen till Kulturrådet har skjutits fram till november 2020.

Ny Skapande skola-ansökan för läsåret 2020-2021 är inlämnad och besked lämnas efter den 19 maj.

Kontakt

Ange en rubrik

Johanna Tallroth

Samordnare för Skapande Skola

0240-66 02 81

Sidan senast uppdaterad: