Jämförelser och annan statistik

Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En kommuns resultat jämförs med andra kommuner i ett flertal undersökningar och databaser. Jämförelser ger möjligheter för kommuninvånare och andra intressenter att jämföra Smedjebackens kommunen med andra kommuner, exempelvis SKR:s Öppna jämförelser inom grundskola, folkhälsa och företagsklimat.

Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommun- och regiondatabasen Kolada innhehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter, exempelvis Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsveket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet. Databasen innehåller allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

I Koladas jämföraren får du snabbt en översikt av verksamheten på din enhet, din kommun eller din region. Urval och vyer är färdiga, och det finns goda möjligheter till vidare analys av resultaten.

Statistikdatabasen (SCB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och 14 andra myndigheter och är gratis att använda. Statistiken spänner över många ämnen och ofta över lång tid, så kallade tidsserier.

 

Kontakt

Smedjebackens kommun

Kansliavdelningen

0240-66 00 00

Sidan senast uppdaterad: