Omaistuki

Omaistuki on tarkoitettu sellaiselle, joka hoitaa ja/tai tukee sairauden tai toimintarajoitteen vuoksi apua tarvitsevaa läheistä

Omaistuen koordinaattori Smedjebackenin kunnassa on Postgränd -kujalla (Apteekin takapuolella) Smedjebackenissa. Täällä järjestetään muun muassa omaiskahviloita ja keskustelutapaamisia.

Kuka on omainen?

Omainen voi olla sisarus, vanhempi, lapsi, lapsenlapsi, puoliso, avopuoliso, naapuri tai ystävä.

Toisen ihmisen tukeminen tai hoitaminen on arvokasta työtä, mutta toisinaan se voi tuntua yksinäiseltä ja raskaalta. Kunnan omaishoitajatuen tarkoituksena on auttaa omaishoitajia, jotta he jaksavat, saavat tilaisuuden omaan aikaan ja tuntevat olonsa turvalliseksi omaishoitajan roolissa. On myös tärkeää hyödyntää omaishoitajien voima ja halu auttaa, jotta he voivat antaa ja saada tukea ja auttaa toisiaan.

Omaishoidon tuki voi tarjota:

  • Neuvoja ja tukea
  • Yksilökohtaisia keskusteluja
  • Kotikäyntejä
  • Virkistystä
  • Keskusteluryhmiä
  • Omaiskahvilan
  • Sosiaaliapua, taloudellista apua

Mitä on taloudellinen avustus/toimeentulotuki?

Toimeentulotuki on tarveharkittu taloudellinen avustus, jota maksaa kunnan sosiaalipalvelu. Hallitus on vahvistanut vuosittaisen valtakunnallisen normin, joka on kohtuullinen summa elintarvikkeisiin, vaatteisiin ja jalkineisiin, leikkiin ja vapaa-aikaan, käyttötarvikkeisiin, terveyteen ja hygieniaan sekä päivälehteen, puhelimeen ja TV-lupamaksuun. Toimeentulotukeen sisältyvät myös kohtuulliset asumiskustannukset, taloussähkö, työmatkat, kotivakuutus sekä jäsenyys ammattiyhdistyksessä ja työttömyyskassassa. Taloudellista avustusta voidaan myöntää myös muihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi lääkärikäynteihin, hammashoitoon, silmälaseihin jne.

Kuka voi saada toimeentulotukea?

Se, joka asuu/oleskelee kunnassa voi hakea toimeentulotukea. Toimeentulotukea haettaessa tehdään yksilökohtainen harkinta. Sinulla on vastuu omasta elämästäsi ja olet velvollinen tekemään kaikkesi toimeentulosi hankkimiseksi. Jos olet työtön, sinun on oltava aktiivinen työnhakija ja otettava sinulle osoitettu työ. Sinun on myös haettava muita avustuksia, joihin sinulla on oikeus, esimerkiksi elatustukea, asuntoavustusta jne. Ellet tästä huolimatta pysty elättämään itseäsi, sinulla voi olla oikeus toimeentulotukeen. Hakemus tehdään joka kuukausi.

Selvitys oikeudesta toimeentulotukeen

Jotta sosiaalipalvelu tietäisi täytätkö vaatimukset saadaksesi toimeentulotukea, asiasta tehdään selvitys. Selvitystä ei voida tehdä vasten tahtoasi. Jotta voidaan harkita oikeutesi tukeen, tarvitaan tiedot kaikista taloudellisista olosuhteistasi. Ellet halua luovuttaa tietoja taloudestasi, hakemusta ei voida selvittää.

Ennen kuin päätös tuesta tehdään, taloudestasi laaditaan laskelma. Siihen otetaan mukaan kaikki tulosi: palkka, työttömyyskorvaus, ALFA-kassa, sairauspäiväraha, vanhempainraha, opintoavustus, opintotuki, eläke, aktivointi- ja sairauskorvaus, lapsilisät, monilapsilisä, elatustuki, asuntoavustus, palkkiot, vakuutukset, omaisen työsuhde, osa lastenhoitoavustuksesta, veronpalautukset, elinkorot jne.

Pankkivarat ja muu omaisuus voi myös vaikuttaa mahdollisuuksiin saada toimeentulotukea. Viimeisin veroilmoitus on esitettävä.

Sosiaalipalvelulla on oikeus noutaa tietoja vakuutuskassasta ja työttömyyskassasta.

Työn kannustus

Sosiaalipalvelulain säännöksiä muutettiin 1.7. 2013, jotta lisättäisiin taloudellista avustusta saavien mahdollisuuksia elättää itsensä työtä tekemällä. Uusien sääntöjen mukaan sosiaalipalvelun laskiessa onko taloudella oikeus taloudelliseen avustukseen, kaikkia työansioita ei lasketa mukaan. Sen kohdalla, joka on saanut toimeentulotukea kuusi kuukautta peräkkäin, huomioidaan vain 75 % työtuloista . Laskusääntö on voimassa kahden vuoden ajan.

Nuoret, jotka haluavat muuttaa pois kotoa

Vanhemmilla on velvollisuus elättää lapsiaan siihen saakka, kun nämä täyttävät 18 vuotta tai niin kauan, kun he käyvät koulua, enintään 21 vuoteen saakka.

Tämä merkitsee, että lapsella/nuorella ei periaatteessa ole oikeutta toimeentulotukeen, koska vanhemmat elättävät heitä. Nuorilla ei ole mitään itsestään selvää oikeutta omaan asuntoon, vaikka vanhemmat eivät enää ole velvollisia elättämään heitä. Vaaditaan erityiset syyt taloudellisen tuen maksamiseen omaa asuntoa varten.

Kuinka taloudellista tukea haetaan

Voidaksesi saada toimeentulotukea, sinun on tehtävä avustushakemus. Se tapahtuu sosiaalisihteerin luona aikuisten ryhmässä, joka selvittää tarpeesi ja oikeutesi avustukseen. Kun selvitys on valmis, tehdään päätös siitä, mitä apua saat. Ellet ole tyytyväinen päätökseen, voit valittaa päätöksestä Falunin hallinto-oikeuteen.

Hakemuslomakkeita löydät lomakeportaalistamme

Kuinka saat yhteyden sosiaalisihteeriin

Sosiaalisihteeriin aikuisten ryhmässä saa yhteyden puhelimitse, puh. 0240-66 00 00. Heillä on puhelinaika kaikkina arkipäivinä, paitsi torstaina, klo 08.30— 09.30.

Muina aikoina voit soittaa sosiaalitoimiston vastaanottoon, puh. 0240-66 03 35.

Salassapito ja vaitiolovelvollisuus

Kun haet toimeentulotukea, sinut rekisteröidään kunnan sosiaalirekisteriin ja tietojärjestelmään. Koko sosiaalipalvelun henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Se tarkoittaa, että he eivät saa kertoa mitään yksilön henkilökohtaisista olosuhteista ulkopuolisille.

Ilmoitus muuttuneista olosuhteista

Kaikki muutokset on ilmoitettava sosiaalihallinnolle jakson aikana, jolloin saat toimeentulotukea. Tämä koskee esimerkiksi tuloja ja perheolosuhteita.

Jos jätät vääriä tai puutteellisia tietoja, voit joutua takaisinmaksuvelvolliseksi. Sinusta voidaan tehdä poliisi-ilmoitus, jos epäilemme sinun antaneen harhaanjohtavia tietoja tai olet jättänyt antamasta tietoja, joilla on merkitystä.

Sidan senast uppdaterad: