Asta Mennstads minnesfond

Genom testamente är Smedjebackens kommun universell arvinge till Asta Mennstads dödsbo. I enlighet med testamentet har en fond bildats som har till syfte att ge ekonomisk hjälp till barn med funktionsnedsättning som är bosatta i Smedjebackens kommun. Medlen är inte tänkta att gå till omkostnader som normalt ska betalas av kommunen. Medel kan exempelvis sökas för resor, hjälpmedel eller annat som kan underlätta eller förgylla tillvaron.

Berättigad att ansöka

Enligt testamente kan barn och unga med funktionsnedsättning ansöka om medel.
En funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Detta kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. Funktionsnedsättning ska stärkas med läkarintyg.
Begreppet barn räknas fram till och med den dag då personen fyller 18 år.

Ansökan

Det finns möjlighet att söka pengar ur denna fond vid två tillfällen per år. Dessa tillfällen är senast den sista februari och sista september varje år. Samma person kan söka flera gånger.

För att kunna söka pengar ur denna fond ska du göra enligt nedan:

  1. Ansökan görs genom denna blankett. Pdf, 651.9 kB, öppnas i nytt fönster. På blanketten står vilka handlingar som ska bifogas ansökan samt vart den ska skickas.
    För att ansökan ska vara giltig och kunna hanteras så behöver samtliga frågeställningar vara besvarade i ansökningsdokumentet.
  2. Styrelsen bedömer ansökan och ger beslut om bifall eller avslag senast två månader efter att ansökningstiden gått ut. Om du fått din ansökan beviljad kommer pengarna sättas in på ditt konto.

Redovisning

Den som beviljats pengar från fonden ska snarast, och senast inom 6 månader från utbetalningen, redovisa kvitton som styrker att medel använts i enighet med ansökan. Dessa skickas till samma adress som ansökan. Om redovisning inte sker i tid eller om pengarna har använts till annat än avsett kan du bli återbetalningsskyldig.


Sidan senast uppdaterad: