Hälsoskyddsverksamheter

Arbetet med hälsoskydd handlar om att förhindra eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Miljö- och byggkontoret informerar och ger råd till allmänheten och verksamhetsutövare i en mängd frågor som rör människors hälsa och miljö.

Exempel på vad hälsoskydd är

Hälsoskydd kan t.ex. handla om problem med buller, lukt, mögel, fukt, radon, ventilation, tobaksrök, avfall och smittskydd. Det kan också handla om tillsyn i offentliga lokaler, som t.ex skolor och förskolor.

Miljö- och byggkontoret ansvarar för tillsyn av alla hälsoskyddsverksamheter, även om det inte är en anmälningspliktig verksamhet.

Anmälan

Innan man inrättar hygienlokaler för så kallade stickande eller skärande behandlingar, bassängbad, solarium eller lokaler för undervisning ska dessa anmälas till miljö- och byggkontoret. Du ska anmäla din hygienlokal minst 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Använd blanketten för anmälan om du vill anmäla en verksamhet till miljö- och byggkontoret.

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

  • Akupunktur
  • Piercing
  • Tatuering
  • Medicinsk fotvård
  • Injektionsbehandling
  • Diatermi
  • Öronhåltagning (Blomdahlmetoden kräver ingen anmälan)
  • Förskolor, skolor och fritidshem
  • Solarium

Lokala föreskrifter

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Smedjebackens kommun finns fastställda av kommunfullmäktige. Föreskrifterna innehåller bl. a. bestämmelser om skydd för vattentäkter, tomgångskörningsförbud och tillståndskrav för vissa typer av avloppsanläggningar.

Sidan senast uppdaterad: