Nyanlända elever i grundskolan

Om den svenska skolan

Alla barn och ungdomar i Sverige går i skolan. Alla barn går i grundskolan från ungefär 6 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller från förskoleklass till år 9, det vill säga i tio år.

Nedan har vi samlat information för dig i grundskoleåldern (6-15 år) som har annat modersmål än svenska. Där finns mer information om mottagandet av nyanlända på mottagningsenheten vid Bergaskolan. Här finns även information om modersmålsundervisning, studiehandledning samt ämnet svenska som andraspråk.

Kontakt

Lena Karlsson

Biträdande Rektor

0240-66 03 27

Sidan senast uppdaterad: