Lokal Offentlig Gastronomi i Dalarna

Smedjebacken, liksom övriga kommuner i Dalarna - deltar i Lokal Offentlig Gastronomi. Syftet är att arbeta med livsmedelsförsörjningen i länet, och skapa en gemensam plattform för länets offentliga måltider.

Förstora bilden

Projektet Offentlig Gastronomi Dalarna är avslutat

Offentlig Gastronomi Dalarna avslutades den 30 juni 2023. Den 1 juli startades Lokal Gastronomi Dalarna i stället och ny webbplats kommer runt årsskiftet.

I Lokal Gastronomi Dalarna jobbar vi med ”kunskapsdriven efterfrågan” både hos de privata stora måltidsproducenterna och de offentliga måltidsproducenterna med finansiering från Tillväxtverket.

Kontakt

Anna Hane Karlsson

Kostchef

0240-66 03 11

Sidan senast uppdaterad: