Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du kan få i din bostad om du inte kan ta dig till din vårdcentral.

hemsjukvården behandlar

Region Dalarna har ansvar för att du som bor i Smedjebackens kommun ska få en individanpassad vård som är så god och säker som möjligt.
Blir du sjuk så vänder du dig i första hand till din vårdcentral eller ringer sjukvårdsrådgivningen på tel.nr: 1177.
Vid akuta fall ring 112.
Kommunens ansvar är att ge omsorg, vård och service till de äldre, långvarigt sjuka och funktionshindrade som bor i särskilt boende. Det innebär att för de personer som bor i kommunens särskilda boenden - Hedgården, Allégården, Solgården, Gläntan och Munkbogården- har äldreomsorgens sjuksköterskor ansvar för hälso- och sjukvården.
För personer som bor i eget boende med hemtjänst är det Region Dalarnas distriktssköterskor som har det ansvaret.

Vad betyder det?

Om du inte kan ta dig till din vårdcentral kan du få hjälp av kommunens hemsjukvård.
Då kontaktar du din vårdcentral och de informerar kommunens hemsjukvård för ett hembesök och bedömning.
Det är dina behov som avgör om du ska få hemsjukvård. Vilka behov du har tas upp vid en vårdplanering där du och eventuellt också dina anhöriga deltar. Vårdplaneringen är ett sätt för dig att vara delaktig i din vård. Du ska känna dig trygg med att veta vem som ansvarar för vården och vilka insatser som ska göras.

Du som inte har hemsjukvård, men som av medicinska skäl för tillfället inte kan ta dig till din vårdcentral, kan få tillfällig sjukvård i hemmet. Det kan tex. vara när du varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp med injektioner eller medicinering.

I hemsjukvården arbetar sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterska.

Vem gör vad i hemsjukvården?

Kommunen ansvarar för:

  • Hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för patienter inskrivna i hemsjukvården
  • Planerade och mer tillfälliga hembesök
  • Rehabilitering i hemmet
  • Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
  • Ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet

Landstinget ansvarar för:
- Läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården.

Avgifter

Från och med januari 2013 har kommunen övertagit ansvaret för hemsjukvården, vilket regleras i 12 kap. hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Avgifter för hemsjukvård är beslutade i omsorgsnämnden.

Avgift besök hälso-och sjukvård

Konsultation vid sjukvårdande behandling är avgiftsfri.
Hembesök för barn och ungdomar under 20 år är avgiftsfria.
För personer 20 år och äldre är avgift för hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast 200 kr.

För tidssamordnade besök, exempelvis med läkare, är avgiften 200 kr.

Vid uteblivet eller sent avbokat besök debiteras 300 kr + 50 kr i faktureringsavgift.

Vid flera behandlingar under samma dag debiteras enbart ett besök och endast en avgift tas ut då flera personer i samma familj får vård i hemmet under samma tillfälle.

Avgift för hälso-och sjukvård, där avgifter för hjälpmedel ej ingår, kan högst bli 600 kr per månad.

Avgift hjälpmedel

Utprovning av hjälpmedel är avgiftsfritt för barn och ungdomar under 20 år.

För personer 20 år och äldre är avgiften för utprovning av hjälpmedel 250 kr per hjälpmedel.

Kontakt

Enhetschef hälso- och sjukvård, rehab och hemsjukvård

Enhetchef hälso- och sjukvård, rehab och hemsjukvård

0240-66 88 77


Hemsjukvården

Jourtelefon

Sjuksköterska

0240-66 88 50


Hemsjukvården sjukgymnast

0240-66 03 45

Sidan senast uppdaterad: