Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan skapas för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Ett sådant syfte kan vara att bevara en värdefull bebyggelsemiljö.

Översiktsbild Smedjebacken

I Smedjebackens kommun har Torrbo-Stimmerbo fastslagits med områdesbestämmelser.

 

Sidan senast uppdaterad: