Brandskydd i hemmet

Det brinner i 17 hem varje dag, året runt. Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla byggnader tillsamman

Ljus och blommor

Att förebygga brand i hemmet

Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. I regel är det slarv som förorsakar brand men även tekniska fel är vanliga brandorsaker. Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka brand.

Elfel

I våra hem finns elapparater av alla slag. Dessa apparater kan ge upphov till brand på grund av att de överhettas eller används felaktigt. Om du känner misstänkta lukter eller hör ljud från elsystemet kan det vara bra att kontakta en elektriker. När ledningar och elapparater ska lagas är det alltid bäst om arbetet utförs av en fackman. I övrigt är det ganska rutinartade åtgärder som behövs för att förebygga elbränder. Stäng alltid av tv:n med strömbrytaren, låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hemifrån eller när du sover.
Torka aldrig kläder på element eller bastuaggregat. Ta för vana att dra ut stickkontakten när du använt brödrosten och strykjärnet. Installera gärna en jordfelsbrytare.

Levande ljus och öppen eld

Kvarglömda levande ljus orsakar många bränder i våra hem. Ställ inte ljusen för nära gardiner eller på tv:n. Använd ljusstakar av obrännbart material till exempel keramik, glas eller plåt. Använd inte träljusstakar. Ta för vana att aldrig lämna ett rum med levande ljus. Släck först! Barn har i alla tider varit nyfikna på eld. Det är därför viktigt att barn lär sig att handskas med eld på ett naturligt sätt. Skräm aldrig ett barn för eld — det ökar bara nyfikenheten. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller öppen eld.

Rökning

Rökning är den vanligaste orsaken vid brand med dödlig utgång. Det är inte bara i sängen det är förenat med livsfara att röka. Det är lika farligt att somna från cigaretten i en fåtölj eller soffa. Blöt innehållet i askkoppen innan den töms.

Köket kan vara en brandfara

Många bränder börjar på spisen. Torrkokning är en vanlig brandorsak. Fett eller oljor börjar brinna när temperaturen blir hög, liksom stearin. Lämna därför inte något kokande på spisen när du går ut från köket. En automatisk övervakning av köksspis, så kallad spisvakt, är ett bra sätt att undvika bränder som uppstår på spisen. Håll köksfläkten så ren som möjligt för att minska brandfaran i köket. Fett och sot brinner nämligen väldigt lätt.

Till din hjälp

Brandvarnare Vid brand är det röken som är farligast och som orsakar dödsfall. Skaffa därför en brandvarnare som reagerar på den livsfarliga röken och väcker dig. Kontrollera brandvarnaren regelbundet. Läs mer i Brandskyddsföreningens goda råd-blad Brandvarnare i bostäder.
Handbrandsläckare En handbrandsläckare är bra att ha för att så snabbt som möjligt påbörja släckning. Alla i familjen ska känna till hur släckaren fungerar och var den är placerad. Du kan läsa mer i Brandskyddsföreningens goda råd-blad Välj rätt handbrandsläckare.
Utrymningsplan Gör en utrymningsplan och låt barnen vara med i planeringen. Om möjligt — se till att du har minst två utrymningsvägar för alla i familjen. Se till att man kan ta sig ut om det börjar brinna i lägenheten. Lås därför inte med sjutillhållarlås från insidan. Sätt upp utrymningsplanen där alla ser den och bestäm en samlingsplats utanför huset. Förbättra utrymningsmöjligheterna i småhus genom att till exempel installera en särskild stege för utrymning.

Är ditt hem säkert?

 • Finns brandvarnare och fungerar den?
 • Finns handbrandsläckare i bostaden? Och brandfilt?
 • Ta bort brännbart material som ligger i spisens omedelbara närhet.
 • Är köksfläkten rengjord?
 • Dammsug bakom kylskåp och/eller frysbox.
 • Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren och brödrosten. Installera gärna en timer.
 • Dra ur stickkontakt till hemelektronik vid åskväder.
 • Se till att glödlamporna har rätt Wattantal och att inga skarvsladdar kommer i kläm.
 • Byt ut trasiga vägguttag/kontakter och skruva åt lösa.
 • Om säkringarna ofta går sönder — kontakta en elektriker för felsökning.
 • Installera jordfelsbrytare.
 • Tänk på hur och var du laddar batteriprodukter på ett säkert sätt.
 • Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på element för torkning.
 • Släck levande ljus när du lämnar rummet.
 • Se till att ljusstakar står fritt från gardiner och dylikt och att de har obrännbara dekorationer.

Sidan senast uppdaterad: