Livsmedelskontroll

Alla har rätt att få livsmedel som är säkra och håller utlovad kvalitet. En dålig hantering av livsmedel kan få stora konsekvenser för många människor.

Livsmedel

Kommunal livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen ska försäkra att konsumenterna har tillgång till säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet.

Den kommunala livsmedelskontrollen innebär bla registrering av livsmedelsverksamheter, inspektion av verksamheter, provtagning, granskning av företagens rutiner samt information och rådgivning.

Kommunerna har tillsyn över de flesta livsmedelsverksamheter som finns. Det finns dock vissa anläggningar som länsstyrelsen eller Livsmedelsverket sköter livsmedelskontrollen på.

Livsmedelsinspektören besöker verksamheterna i kommunen för att kontrollera att företagen handhar livsmedlen på ett säkert sätt och att det finns rutiner som följs.

 

Sidan senast uppdaterad: