Misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit sjuk på grund av mat som du köpt i butik eller restaurang i kommunen ska du så fort som möjligt kontakta miljö- och byggkontoret, så att vi har möjlighet att kontrollera verksamheten.

Hur blir man matförgiftad?

Om livsmedel hanteras eller förvaras felaktigt kan det leda till att skadliga mikroorganismer orsakar matförgiftningar. Vanliga symtom på matförgiftning är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber. Det finns i huvudsak två olika sjukdomsframkallande mekanismer som gör att man blir sjuk:

  • Den första är förgiftning som beror på att vissa typer av mikroorganismer producerar gifter, toxiner, exempelvis Staphylococcus aureus. Förgiftning kan även orsakas av giftiga ämnen och toxiner som tillförts maten, till exempel bly och giftiga växtdelar.
  • Den andra mekanismen är infektioner. Specifika typer av mikroorganismer passerar magsäcken och fäster sig i tarmväggen och orsakar en infektion. Det gäller bland annat norovirus, salmonella och campylobakter.

Om du misstänker att du blivit sjuk på grund av mat, ska du anmäla det så fort som möjligt till miljö- och byggkontoret.

Anmäl snabbt

En snabb anmälan är viktig för att vi effektivt ska kunna spåra orsaken till matförgiftningen och förhindra att fler blir sjuka.

Du är också välkommen att höra av dig till oss om du ser eller misstänker att livsmedel hanteras felaktigt.

Kunskap och egenkontroll hos livsmedelsverksamheterna

Livsmedelsföretagarna ska ha kunskap om hur livsmedel ska förvaras och hanteras på rätt sätt. Enligt livsmedelslagstiftningen ska all livsmedelspersonal ha kunskap i livsmedelshygien, för att känna till vilka risker som kan uppkomma och hur dessa kan förebyggas.

Alla livsmedelsföretagare ska ha rutiner som efterlevs, för att kunna producera säkra livsmedel till konsumenten.


Sidan senast uppdaterad: