Flyktingmottagning

I  Sverige är det Migrationsverket som tar emot ansökningar från nyanlända personer som vill bosätta sig här, behöver visum eller uppehållstillstånd för att besöka landet, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.

 

Sidan senast uppdaterad: