Tillgänglighet för smedjebacken.se

Smedjebackens kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen smedjebacken.se och dess undersidor. Här beskriver vi hur smedjebacken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om om tillgänglighet till offentlig service, WCAG 2.1 nivå AA. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda eventuella brister som finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Telefon: 0240-66 00 00
E-post: kommun­@smedje­backen.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bristande förenlighet med lagkraven

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan. De allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister.

Bildbeskrivning

En del bilder saknar tillräcklig beskrivning. Vissa bilder innehåller text som inte finns beskriven.

Responsivitet

Dokument som finns på webbplatsen uppfyller inte kraven på responsivitet. Det innebär att om du kommer till ett dokument från mobil eller surfplatta kommer inte sidorna att anpassa sig till formatet.

Tillgängliga pdf:er och blanketter

Webbplatsen använder i vissa fall pdf:er som inte är fullt tillgängliga. Alla blanketter i e-tjänster är inte ifyllningsbara. Vår ambition är att nya pdf:er och blanketter som publiceras ska vara tillgängliga vid publicering.

E-tjänster från tredjepart

E-tjänster som tillhandahålls från tredjepart som länkas från www.smedjebacken.se, kan nnehålla tillgänglighetsredogörelse på respektive hemsida eller inte alls.

Filmer

De flesta filmerna är textade men saknar alternativ som till exempel syntolkning. Livesändningar från fullmäktige samt Morgonsoffan saknar textning och syntolkning

Oskäligt betungande anpassning

Smedjebackens kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

Äldre pdf:er, broschyrer och dokument

Webbplatsen innehåller dokument som inte är fullt tillgängliga. Det gäller bland annat inscannade handlingar och dokument som publicerats tidigare på smedjebacken.se. Det krävs ett omfattande manuellt arbete för att formatera om alla handlingar och dokument. Därför är inte alla handlingar och dokument tillgängliga fullt ut. Vi har som ambition att dokument som läggs ut på vår webbplats framöver ska uppfylla tillgänglighetskraven.

Hur vi testat webbplatsen

Smedjebackens kommun har gjort en manuell granskning av smedjebacken.se för kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA. Senaste granskningen gjordes i 2022-09-23.

Webbplatsen publicerades 2020-12-08.

Ange vilken webbadress som du upptäckte bristande webbtillgänglighet på om du vill.

Om du inte kunde fylla i en webbadress, beskriv hur du kommit till sidan med problemet.

Här kan du bifoga en skärmbild som markerar var problemet uppkommer
Vill du ha återkoppling när bristen är åtgärdad?
Vill du ha återkoppling när bristen är åtgärdad?


Sidan senast uppdaterad: