Detaljplaner

I detaljplanerna regleras användningen av mark och vatten i kommunen. Där finns också regler för vad och var du får bygga inom ett planlagt område. 

En detaljplan krävs för att kommunen ska kunna besluta om bland annat bygglov. En detaljplan pekas ut på en plankarta. Planen innehåller även en beskrivning som bland annat förklarar syftet med detaljplanen, vad den tillåter och hur den ska genomföras.

Gällande detaljplaner

I webbkartan hittar ni alla gällande detaljplaner som vunnit laga kraft.

Pågående detaljplaner

Här visas alla pågående planarbeten fram till att planen är antagen och har vunnit laga kraft.

Östra Brustorpet, del av Söderbärke Kyrkby 8:57

Status: Bearbetning inför granskning

Flickänget, del av Söderbärke Kyrkby 5:1

Status: Bearbetning inför granskning

Stegelbacken

Status: Uppstart

Haggeån

Status: Uppstart

Sidan senast uppdaterad: