Lantbruk

Kommunen har ansvar för miljötillsyn på lantbruk, både på djurhållande gårdar och gårdar med enbart växtodling. Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen, men kommunen är ansvarig för all annan tillsyn på lantbruken.

Häst

Fotograf: Åsa Lundin

Vad kontrolleras vid tillsynen?

Lantbrukets egenkontroll och hantering av bekämpningsmedel, gödselhantering och avfall granskas, liksom hur oljor, diesel och andra miljöfarliga varor förvaras. Detta sker vid besök ute på plats. En bra diskussion och utbyte av information mellan inspektör och lantbrukare är grunden i tillsynen. Förutom tillsyn på plats hanterar miljöskyddsinspektörerna också andra ärenden som gäller lantbruken. Det kan vara anmälan om utökad produktion, anmälan om mottagande av olika gödselmedel eller olika typer av klagomål.

Gödsel

Vid djurhållning är det främst gödselhantering/lagring som kan medföra risk för miljön eller människors hälsa, t.ex. genom näringsläckage till sjöar och andra vattendrag, eller till dricksvattentäkter.

Hanteringen av gödsel, lagring och spridning, ska skötas på ett lämpligt sätt för miljön. Hästägaren är ansvarig för att djurhållningen eller verksamheten som bedrivs inte skadar miljön eller stör omgivningen. Gödsel kan lagras på gödselplatta, i container eller liknande, eller vid tillfällig lagring, direkt på marken.

Lagar och regler

Det finns många lagar och regler som reglerar hur ett lantbruk ska drivas. Information om de vilka lagar och regler som gäller för djurhållning och växtodling finns samlad i Miljöhusesyn. Miljöhusesyn är en sida framtagen av LRF i samarbete med Jordbruksverket. Där kan du också få veta regeländringar i gällande lagar, och få tillgång till nyheter och rekommendationer inom området.

Sidan senast uppdaterad: