Elevhälsa

Elevhälsan är en enhet inom Familje- och utbildningsförvaltningen som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser.
Camilla Sömsk är verksamhetschef för Barn- och Elevhälsan och för Elevhälsans medicinska verksamhet.
Skolsköterska Camilla Söderström är medicinskt ledningsansvarig för verksamheten.
Barn- och Elevhälsan finns i Centrumhuset, Vasagatan 14 i Smedjebacken.