Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Boendemiljö, både ute och inne, buller och luftkvalitet är delar av det som går under det gemensamma namnet hälsoskydd. Hälsoskydd är det mesta som gäller problem med fukt, buller, mögel, lukt, ventilation, tobaksrök, avfall, radon o.s.v.

Boendemiljö, buller och luftkvalitet m.m.

Boendemiljö är ett omfattande område som avser det mesta som har att göra med din bostad och ditt boende. Det gäller både inomhus och utomhus. Miljö- och byggkontoret informerar och ger råd till allmänheten och till verksamhetsutövare i en mängd frågor som rör människors hälsa och miljön. Om du har klagomål kan du med fördel använda dig av blanketten "Anmälan om störning" som finns under blanketter.

Under den här rubriken hittar du bland annat information om tvätt av fordon, invasiva arter och radon.

Anmälan av störning/klagomål

Har du som privatperson problem i din bostad med fukt, mögel, dålig luft, låg eller hög temperatur eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp och problemen blir åtgärdade kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Om din hälsa påverkas negativt är det viktigt att du kontaktar sjukvården för undersökning.

Sidan senast uppdaterad: