Epäily lapsen kaltoinkohtelusta

Yksi sosiaalipalvelun tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia, että vaikeassa sosiaalisessa tilanteessa olevat lapset ja nuoret saavat hoitoa ja suojaa.

Työntekijöillä esimerkiksi koulussa, esikoulussa, vapaa-ajanhallinnossa, terveyden- ja sairaanhoidossa jne. on lain mukaan velvollisuus tehdä ilmoitus sosiaalipalveluun, mikäli he epäilevät, että lapsi on varassa joutua kaltoinkohdelluksi. Säännöt ilmoitusvelvollisuudesta ovat sosiaalipalvelulain 14 luvun 1 §:ssä. Yksityishenkilöillä on enemmänkin moraalinen vastuu tehdä ilmoitus. Heillä ei ole velvollisuutta tehdä ilmoitusta.

Kuinka sosiaalipalvelu käsittelee ilmoitusta?

Ilmoituksen tultua sosiaalipalveluun sosiaalisihteeri ottaa yhteyttä perheeseen. Ilmoituksessa olevat tiedot otetaan esille perheen kanssa ja otetaan kantaa siihen, tarvitseeko asiasta tehdä selvitys, jotta nähdään jos ja kuinka sosiaalipalvelu voi auttaa lasta ja perhettä.

Salassapitomääräysten vuoksi sosiaalipalvelu ei voi informoida ilmoituksen tekijää siitä, mitä perheessä tapahtuu ilmoituksen jälkeen, ellei perhe anna suostumustaan tähän.

Sosiaalipalvelu on myös velvollinen selvittämään nimettömän ilmoituksen. Toimintarajoitteiset, vammaiset

Sidan senast uppdaterad: