Päätöksestä valittaminen

Ellet ole tyytyväinen kunnan tekemään päätökseen, voit valittaa päätöksestä. On olemassa kaksi tapaa valittaa – laillisuuden harkinta tai hallintovalitus.

Laillisuuden harkinta

Jos katsot, että päätöksemme rikkovat lakia tai jotakin asetusta, voit tehdä valituksen laillisuuden harkinnan kautta. Tällöin hallinto-oikeus harkitsee, olemmeko tehneet päätöksen voimassa olevien lakien mukaan.

Päätös on täytynyt tehdä kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa tai lautakunnassa.

Kuka voi valittaa

Kaikki, jotka ovat kirjoilla tai joilla on kiinteää omaisuutta kunnassa. Kuinka teen valituksen? Linkki toiselle sivustolle.

Sinulla on kolme viikkoa aikaa tehdä valitus siitä lukien, kun valmis pöytäkirja on pantu nähtäväksi (julkaistu) kunnan ilmoitustaululle.

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä Falunin hallinto-oikeuteen. Sinun on mainittava selkeästi mitä päätöstä valituksesi koskee ja miksi katsot, että päätös on väärä.

Päätös voidaan vain kumota jos:

  • Päätöstä ei ole tehty laillisella
  • Päätös koskee sellaista, mikä ei kuulu
  • Päätöksen tehnyt elin on ylittänyt valtuutensa
  • Päätös on lain tai muun asetuksen vastainen

Hallinto-oikeus voi vain kumota päätöksen, se ei voi päätyä muuhun päätökseen. Jos kunta on jo pannut päätöksen täytäntöön, se on mahdollisimman pitkälle velvollinen palauttamaan tehdyn entiselleen.

Hallintovalitus

Jos kunnan sinua yksityishenkilönä koskeva päätös on mielestäsi väärä, voit valittaa siitä tekemällä hallintovalituksen. Kysymys voi esimerkiksi olla rakennuslupahakemuksesi tai sosiaaliavustuksesi hylkäämisestä.

Kuka voi valittaa?

Se, jota päätös koskee ja jota vastaan päätös on mennyt. Kuinka valitan? Linkki toiselle sivustolle.

Sinulla on kolme viikkoa aika valittaa päätöksestä siitä lukien, kun sait päätöksen. Kunta on velvollinen informoimaan päätöksessä, kuinka siitä valitetaan liittämällä siihen nk. valitusosoituksen.

Sidan senast uppdaterad: