Fixarverkstans dagverksamhet

Fixarverkstan erbjuder dagligsysselsättning enligt socialtjänstlagen och riktar sig främst till personer med psykiska funktionshinder som i dagsläget inte kan medverka på den öppna arbetsmarknaden eller andra arbetsmarknadsåtgärder.

På Fixarverkstan får du träffa andra och delta i olika aktiviteter. Detta kan vara ett bra sätt att bryta eller undvika isolering, få rehabilitering och arbetsträna. Syftet med Fixarverkstan är bland annat att ge stärkt möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv. Ditt deltagande på Fixarverkstan utformas efter dina behov, förutsättningar och intressen. På Fixarverkstan sysslar vi bland annat med:

• Vaktmästerisysslor
• Praktik
• Bakning till kommunens olika konferenser och sammanträden
• Utkörning av leveranser till kommunens olika verksamheter
• Hjälp till äldre med olika sysslor
• Tvätt av arbetskläder
• Legoarbeten

Sidan senast uppdaterad: