Socialjour

Den 31 augusti 2009 startade en gemensam socialjour i Dalarna. Smedjebacken deltar i denna socialjour. Övriga kommuner i socialjouren är Borlänge, Falun, Ludvika, Leksand, Mora, Malung/Sälen, Avesta och Hedemora.

Socialjouren nås via 112. Socialjourens telefonnummer lämnas aldrig ut till allmänheten. Dagtid, kontorstid, hänvisas aktuella ärenden till individ- och familjeomsorgen.

Socialjouren skall handlägga akuta sociala problem utanför kontorstid inom individ- och familjeomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag ) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Socialjouren prioriterar barn som far illa, gör skyddsbedömningar enl LVU och LVM samt bedömningar i kvinnofridsärenden.

Sidan senast uppdaterad: