Pensionärsråd

Kommunala pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan kommunen och pensionärernas riksorganisationer i kommunen.
Rådet är ett forum där företrädare för pensionärsföreningarna kan framföra sina synpunkter i frågor som berör pensionärerna och avser kommunens uppgifter och ansvarsområden. För närvarande hålls kommunala pensinärsrådets sammanträden tillsammans med kommunala tillgänlighetsrådet. Båda råd har rätt att begära skilda sammanträden eller att vissa ärenden hanteras separat.

Rådet kan:
-föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller äldre,
-yttra sig i övergripande frågor av vikt för de äldre i i kommunen.

Kommunala pensionärsrådet sammanträder i regel fyra gånger per år och ersättning utgår till ledamöterna enligt samma regler som för nämndsledamöter.
Inom Smedjebackens kommun ligger kommuanala pensionärsrådet organisatoriskt under omsorgsförvaltningen, med deltagare från både omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.
För mer information om kommunala pensionärsrådet, kontakta omsorgsförvaltningens sekreterare enligt kontaktuppgifter nedan.

Länk till kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådens protokoll.
(Scrolla längst ned på sidan och klicka på fliken för "kommunala pensonärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet).

KPR (Kommunala Pensionärsrådet) består av
Ledmöter:
Christopher Nilsson, ordförande Omsorgsnämnden
Johan Reyier, Omsorgsnämnden
Fredrik Rönning, Kommunstyrelsern
Britt Söderström, PRO Smedjebacken
Ulla Ludvigsson, PRO Smedjebacken
Inger Samuelson, PRO Söderbärke
Gunn Nissvik, PRO Söderbärke
Gert-Ove Sandberg, SPF Seniorerna Barkenbygden
Lise-Lotte Jansson, SKPF avd 108

Ersättare:
Mats Jakobsson, Omsorgsnämnden
Kerstin Ernebrink, Omsorgsnämnden
Matilda Kilström, Kommunstyrelsen
Sten Sundfors, PRO Smedjebacken
Kjell Midér, PRO Smedjebacken
Lars-Erik Gustafsson, PRO Söderbärke
Marianne Strandberg, PRO Söderbärke
Rigmor Hedlund, SPF Seniorerna Barkenbygden
Inger Carlsson, SKPF avd 108

Promenerande par

Kontakt

Omsorgsförvaltningen

Förvaltningssekreterare

0240-660348

Sidan senast uppdaterad: