RiB-personal i Beredskap

Vad krävs för att få jobba som Deltidsbrandman eller som det nu heter Räddningspersonal i beredskap, RiB

Brandmän som reser en stege

Rätt ålder
Alla RiB-personal måste vara över 18 år. I en del kommuner finns ochså en övre gräns på 50-60 år.

God fysisk förmåga
Som RiB-personal ska du vara frisk vilket betyder att du inte har några sjukdomar som begränsar den fysiska förmågan. Du ska också ha bra kondition. För att bli RiB-personal behöver du klara ett antal fysiska tester. Du ska också vara simkunnig och inte vara rädd för mörker eller höjder.

Körkort
Alla RiB-personal behöver ha körkort, med mist B-behörighet. Har du även körkort med C-behörighet är det högst meriterande.

Närhet till brandstation
RiB-personal behöver för det mesta bo och arbeta så att de kan ta sig till sin brandstation på kort tid. Det innebär för de flesta att de har tillgång till bil. Inom 5 minuter ska du ta dig till brandstationen, byta om till larmställ och sätta dig i brandbilen.

Godkännande från arbetsgivare
Att vara RiB-anställd är att göra en samhällsinsats vid sidan av det ordinarie arbetet, vilket innebär att du normalt har beredskap var fjärde vecka. det är under den vecka det kan bli aktuellt med utryckningar när som helst under dygnet - och därmed frånvaro från det "vanliga" arbetet eller från familjen.

Dessutom behövs ledighet vid några tillfällen varje år för att genomföra övningar, normalt ca 50 timmar per år. De flesta övningar genomförs under beredskapsveckorna, det vill säga ungefär en gång i månaden

För att kunna vara ledig för att göra insatser och medverka i övningar behövs godkännande från den ordinarie arbetsgivaren.

Utbildning
Innan du kan börja som RiB-personal behöver du genomgå en utbildning. Den genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och innehåller mycket du kan ha nytta av även i det ordinarie arbetslivet.

Det här får du!
Du som blir anställd som RiB får utbildningen betald av den räddningstjänst där du är anställd. Räddningstjänsten ersätter även, i de fall det är aktuellt, förlorad arbetsinkomst från ordinarie arbetsgivare under utbildningen.

Hur går utbildningen till?
Utbildningen för att bli RiB-personal pågår sammanlagt sex veckor och består av två kurser.

  • Den första kursen, Kommunal räddningstjänst, består i sin tur av två delar där den första delen är på två veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder. Den andra delen genomförs på den lokala räddningstjänsten och är en vecka lång.

  • Den andra kursen, Räddningsinsatsen, är på tre veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i eller på någon av de sex regionala utbildningsplatser som MSB erbjuder.


Sidan senast uppdaterad: