Rävskabb

Skabbräv

Räv som är angripen av skabb

Den så kallade rävskabben orsakas av ett parasitärt kvalster, Sarcoptes scabiei, som även kan infektera andra djurarter, inklusive människor. Sjukdomen kallas ofta rävskabb, på grund av att sjukdomen spreds från vilda infekterade rödrävar med början från mitten av 1970-talet. Före det hade sjukdomen inte på mycket länge funnits här.

Rävarna drabbas av klåda och tappar pälsen. Ofta när du ser en s.k. skabbräv, är den utan hår på den annars yviga svansen.

Sidan senast uppdaterad: