Feriearbete

På denna sida hittar du aktuell information om årets feriearbeten, både för dig som ungdom och dig som företräder en verksamhet/förening. Längst ner på sidan hittar du vanliga frågor och svar. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta våra kommunvägledare på telefon 0240-66 00 00.

Information till ungdomar

 • Under vecka 18-20 kan du som ansökt om feriearbete förvänta dig ett svar på din ansökan. Håll koll på din mejl och skräpkorgen!
 • När du tackat ja till ditt jobberbjudande skickar vi hem alla blanketter till dig med posten. Läs mer om blanketterna på sidan för frågor och svar nedan.
 • Om du får ett jobberbjudande är det inte möjligt att byta arbetsplats eller period. Tackar du nej till jobberbjudandet går vidare det till en annan ungdom. Läs mer på sidan för frågor och svar nedan.

Utdrag ur belasningsregistret och vaccinationsintyg

Enligt våra rutiner behöver du inom vissa verksamheter visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister eller ett vaccinationsintyg. Läs mer på sidan för frågor och svar nedan om det berör dig.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vår samlingssida för vanliga frågor och svar:

Information till verksamheter

Informationen nedan riktar sig till de verksamheter/föreningar som anmält platser till oss och ska ta emot feriearbetande ungdomar under sommaren 2022.

Riskbedömning

Inför mottagandet av feriearbetare ska en riskbedömning genomföras för att säkerställa att ni vidtagit nödvändiga åtgärder inför att ni ska ta emot en ungdom på er arbetsplats. Använd mallen nedanför, som ni sedan sparar på arbetsplatsen. Vid frågor eller behov av vägledning, kontakta personalavdelningen via kommunens växel (telefon 0240-660 000).

Ansvar

Den verksamhet eller förening som tar emot feriearbetare ansvarar för att:

 • Signera och skicka in blanketten "Arbetsmiljöansvar" till kommunen.
 • Genomföra en riskbedömning.
 • Vara väl informerad om Arbetsmiljöverkets regler för minderåriga i arbete Länk till annan webbplats..
 • Skapa ett schema med planerade arbetsuppgifter inför arbetsperioden (max 60 timmars arbete fördelat på en period om två veckor).
 • Stå för övriga kostnader som kan uppstå (ex. OB-tillägg vid helgarbete).
 • Ge introduktion på arbetsplatsen.
 • Ungdomarna har lämpliga arbetsuppgifter och inte utför arbete som ordinarie personal och vikarier ska utföra.
 • Ha ett organiserat arbetsmiljöarbete och säkerställa att arbetsmiljön är tillfredsställande samt utan risker.
 • En handledare finns tillgänglig på arbetsplatsen för att stötta ungdomen.
 • Inhämta kontaktuppgifter till närmast anhörig.
 • Vid behov tillhandahålla arbetskläder.
 • Vid behov av chefsstöd kontaktar personalavdelningen via kommunens växel.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vår samlingssida för vanliga frågor och svar:

Kontakt

Om du inte hittar svar på din fråga, tveka inte på att kontakta våra kommunvägledare.

Medborgarservice

Kommunvägledare

Tfn: 0240-66 00 00

Sidan senast uppdaterad: