Elda säkert i din braskamin eller öppna spis mm

Allt fler ser på möjligheten att sänka elförbrukningen och därför har lokala eldstäder blivit väldigt efterfrågade. Men det ställer en del krav på Dig som ägare och eldare.

Vid ny installation av eldstad måste du göra en anmälan till byggnadskontoret. Se länk under Relaterat. Därefter kan installationen göras och anläggningen ska sen besiktas av sakkunnig. Besiktningen ska slutligen godkännas av byggnadskontoret innan du får börja elda.

Tänk på att befintliga eldstäder behöver underhållas och kontrolleras. Ta kontakt med kommunens entreprenör för brandskyddskontroll och sotning.

Mer information finns att få hos installatörer, sotaren, försäkringsbolag, brandskyddsföreningen och myndigheter.

Checklista för att elda rätt i din eldstad/kamin

  • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära och du minskar risken för soteld.
  • Elda max 3 kilo per timme, för att minska risken för överhettning
  • Kaminen ska svalna mellan eldningstillfällen, det vill säga har du eldat i 4 timmar så ska den svalna lika många timmar innan du tänder en ny brasa.
  • Förvara askan i ett slutet kärl som är icke brännbart
  • Följ eldningsinstruktionerna för just till kamin.

Sidan senast uppdaterad: