Elda säkert i din braskamin eller öppna spis mm

Allt fler ser på möjligheten att sänka elförbrukningen och därför har lokala eldstäder blivit väldigt efterfrågade. Men det ställer en del krav på Dig som ägare och eldare.

Vid ny installation av eldstad måste du göra en anmälan till byggnadskontoret. Se länk under Relaterat. Därefter kan installationen göras och anläggningen ska sen besiktas av sakkunnig. Besiktningen ska slutligen godkännas av byggnadskontoret innan du får börja elda.

Tänk på att befintliga eldstäder behöver underhållas och kontrolleras. Ta kontakt med kommunens entreprenör för brandskyddskontroll och sotning.

Två saker att tänka på vid eldning:
  • Elda max tre kilo torr ved
  • Elda i max fyra timmar.

Sen måste eldstaden svalna i 4 timmar.

Askan från eldstaden förvaras utomhus i ett obrännbart kärl med tätslutande lock.

Mer information finns att få hos installatörer, sotaren, försäkringsbolag, brandskyddsföreningen och myndigheter.

Sidan senast uppdaterad: