Museer, gallerier och konst

Arkivhuset, Konsthallen Meken, Söderbärke hembygdsgård och Johan Ahlbäcks ateljé är platser som erbjuder utställningar och aktiviteter.

Arkivhuset i Prostparken

Utställningar, oftast samtida konst, visas i konsthallen MEKEN samt sommartid i Arkivhuset i Prostparken.

Konsthallen Meken

Konsthallen MEKEN Länk till annan webbplats. är en plats för samtidskonst, design och hantverk i centrala Smedjebacken. Här visas utställningar med svenska och internationella konstnärer. Utöver utställningar arbetar konsthallen bl.a. med pedagogisk verksamhet i form av olika workshops under skollov och Skapande skola-projekt under terminerna.

Arkivhuset

Stiftelsen Arkivhuset Länk till annan webbplats. i Smedjebacken förvaltar den f.d. bruksarkivbyggnaden vid Nordlandervägen som ett hus för konst, musik och andra kulturupplevelser.

Särskild profil är utställningar av samtida kvalitetskonst.

Arkivhuset vill vara en levande mötesplats för unga och gamla, för smedjebacksbor, nysvenskar, hemvändare, sommargäster och turister, ett hus för bildning och dialog, varför inte argumentation!

Stiftelsen, som står under Länsstyrelsens tillsyn, är privat och finansieras enbart genom bidrag och donationer.

Johan Ahlbäck

Johan Ahlbäcks konst kan ses i Ahlbäcksalen på Werner Aspenströmbiblioteket under bibliotekets öppettider. Johan Ahlbäcks ateljé på Vasagatan 18 visas på beställning. I Ahlbäcksalen visas även ibland utställningar av nu lokalt verksamma amatörer och professionella.

Söderbärke hembygdsförening

Söderbärke Hembygdsförening förvaltar och visar konstnären Paul Erikssons samling med träskulpturer och måleri.

Offentlig konst

I kommunen finns ett antal offentliga utsmyckningar. Under sommaren kan en guidad rundvandring beställas. Information om de offentliga verken finns att ladda ner under fliken Konstvandring.

Konstnärlig gestaltning

I juni 2018 beslutade Kommunfullmäktige att införa 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och tillbyggnationer i Smedjebackens kommun.

Kontakt

Anne Seppänen

Avdelnings- och kulturchef/samordnare för finskt förvaltningsområde

0240-66 02 83


Sanna Svensson

Kommunantikvarie

0240-66 02 87

Sidan senast uppdaterad: