Använda offentlig mark

Med offentlig plats menas allmänna vägar, gator, trottoarer, parker eller liknande inom detaljplanelagt område som är upplåtna för allmänheten. Platsen ägs ofta av kommunen. För att använda marken krävs nästan alltid polistillstånd.

Hoppborgar vid Augustifesten

Ansökan om att använda offentlig mark (markupplåtelse)

Vill du använda en offentlig plats inom ett område för annat än det är avsett för, måste du söka tillstånd för detta hos polisen Länk till annan webbplats.. Kommunen uttala sig över ansökningarna och har rätt, det vill säga polisen kan inte godkänna tillstånd om kommunen sagt nej till ansökan.

Innan du lämnar in din ansökan hos polisen bör du kontakta kommunen, för att kontrollera att platsen du vill använda är ledig.

Arrangemang som kräver polisens tillstånd

Det krävs tillstånd (ordningslagen) från polisen för att använda offentlig plats för annan än vad platsen är planerad att används för. Dessa exempel av arrangemang kräver att du har ett tillstånd:

 • Uteservering
 • Placering av byggsäck eller container
 • Placering av skylt, bord, scen
 • Placering av byggnadsställning
 • Insamling av pengar
 • Valborgsmässoeld
 • Tivoli och festtåg
 • Cirkusföreställning
 • Konsert
 • Demonstration, manifestation
 • Affischering (även ciruksaffischering och valaffischering)

Torghandel

I centrala Smedjebacken finns två områden för torghandel, Vasatorget och Johan Ahlbäcksplats. Du kan läsa mer om priser och bokningsuppgifter här.

Sidan senast uppdaterad: