Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMW-tuta som sitter på en antenn på taket

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Med hjälp av VMA-systemet (Viktigt Meddelande till Allmänheten)
kan vi nå stora grupper av människor i samband med olyckor eller
händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället.

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka,
kan allmänheten varnas inom tätorten genom varnings-
signalen "Viktigt meddelande".

VMA-tuta Viktigt meddelande till almänheten

Signalen ljuder i 7 sekunder därefter följer 14 sekunders tystnad, detta upprepas under minst 2 minuter.

Du ska då:

  • gå inomhus.
  • stänga dörrar, fönster och ventilation.
  • lyssna på lokalradion i P4 i första hand, för mer information.
  • läsa den aktuella informationen som läggs in på den här hemsidan.

När faran är över startas signalen "Faran över", en cirka
30 sekunders lång signal.

Signalen "Viktigt meddelande" och "Faran över" provas kl 15.00, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Information ges i radion även vid prov.

Kontakt

Räddningstjänsten

0240-66 03 94

Sidan senast uppdaterad: