Ansökan om stöd enligt LSS

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en lag som gäller personer med utvecklingsstörning eller autism, andra begåvningsmässiga funktionshinder, eller andra stora och varaktiga funktionshinder med behov av omfattande stöd och service.

Lagens mål är att människor med omfattande funktionshinder själva ska kunna påverka sitt liv, och kunna skapa ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra. LSS vänder sig framförallt till personer under 65 år. Exempel på insatser är gruppbostad, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidsvistelse och personlig assistans.

LSS-avdelningen har även hand om boendestöd för psykiskt funktionshindrade.

När du ansöker om en insats kommer LSS-handläggaren och du överens om tid för hembesök/möte. Om du vill får du ha någon med dig, till exempel anhörig eller god man/förvaltare. Här hittar du blanketten för att ansöka.

Lagen är en rättighetslag för barn, ungdomar och vuxna som bedöms tillhöra:
Personkrets 1
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Personkrets 2
Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Personkrets 3
Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

LSS-handläggaren gör en utredning för att bedöma om du har rätt att få en LSS-insats.
I utredningen konstateras om du tillhör personkretsen och om du har behov av insatsen som du sökt. Handläggaren utreder vad du klarar och inte klarar själv och vad du behöver och enligt lagen kan få hjälp med.
Många gånger måste LSS-handläggaren ha intyg från andra personer, t.ex. läkare. Det kallas biståndsprövning. Sedan får du ett beslut där det står vilka insatser som du fått eller inte fått. Om du inte har fått det du har ansökt om kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Överklagan skickas till LSS-handläggaren.

Kontakt

Handläggare inom LSS

Monica Popescu handlägger ärenden gällande barn och unga, Maria Eriksson handlägger ärenden gällande vuxna

Monica Popescu tel. 0240- 66 03 12

Maria Eriksson tel. 0240- 66 00 20

Sidan senast uppdaterad: