Skydd mot olyckor

I enlighet med Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3, 8 § ska kommunen upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst.
Handlingsprogrammet ska beskriva mål för arbetet med skydd mot olyckor samt ta upp risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats.

Handlingsprogrammet är ett politiskt styrdokument som är fastställt av kommunfullmäktige.
Detta program ska tydliggöra den grundläggande politiska inriktningen, målen och ramarna för räddningstjänsten under den aktuella mandatperioden.

Sidan senast uppdaterad: