Skyddsrum i
Smedjebackens kommun

 Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem?

Skyllt med text skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Vad skyddar skyddsrummen mot?

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Vem ansvarar för skyddsrummen?

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Alla skyddsrum och byggnader som har skyddsrum är märkta med denna skylt.

MSB har samlat frågor och svar om skyddsrum på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Var finns mitt närmaste skyddsrum?

Via MSB:s hemsida www.msb/skyddsrum.se Länk till annan webbplats. kommer man till en länk där man kan se var skyddsrummen finns i vår kommun. Skriv bara i Smedjebacken i rutan så kommer man rätt.

Sidan senast uppdaterad: