Familje- och utbildningsnämnd

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, elevhälsa, familjestöd, kansli och individ- och familjeomsorg (IFO).

Nämndens gemensamma inriktning bygger på visionen:
”Familje- och utbildningsnämndens vision är att stärka människor i Smedjebackens kommun till goda levnadsförhållanden som främjar delaktighet, gemenskap, lika möjligheter och innanförskap.”

Familje- och utbildningsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare och dessa utses av fullmäktige.

Nämnden har inom sig ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare.

Tillhörande tjänstemannaorganisation finns i familje- och utbildningsförvaltningen.

Ordförande:
Matilda Kilström (S), tel: 0240-660024
e-post: matilda.kilstrom@smedjebacken.se

Vice ordförande:

Jens Hellberg (S)

Ledamöter 2019-2022
Matilda Kilström, ordförande (S)
Jens Hellberg, vice. ordf (S)
Louise Nilsson (S)
Maria Söderlund (S)
Lars-Ove Norling (S)
Vali Popescu (S)
Gunhild Wallenius (V)
Håkan Jansson (C)
Gertrud Jernberg-Zernig (M)
Helena Giliusson (M)
Pia Johansson (SD)

Ersättare 2019-2022
Åsa Engberg (S)
Michaela Snygg (S)
David Helsing (S)
Barbro Ernebrink (S)
Björn Wallén (S)
Calle Morgården (MP)
Anna Wallberg (V)
Adam Carlsson (C)
Tamara Kozlovska (M)
Karin Winqvist (M)
Jerry Jäger (SD)

Sidan senast uppdaterad: