Individanpassad inkontinensvård

Här kan du läsa mer om individanpassad inkontinensvård

I vår kommun är individens behov i centrum, därför kan vi med hjälp av tekniken säkerställa att du får en individanpassad inkontinensvård - På riktigt.

Med hjälp av inkontinensskydd som har integrerade tunna sensorer, möjliggörs att under 72 timmar samla in information om mönster och urinmängd, vilket ger värdefull information om varje persons behov av toalettassistans, vilka inkontinenshjälpmedel som skall användas samt tidpunkt för byte.

Detta möjliggör att få komma till toaletten vid behov. Ökad komfort, färre läckage, god hudhälsa samt ostörd nattsömn är några av de positiva effekterna.

Sidan senast uppdaterad: