Oljecisterner

Miljö- och byggkontoret har tillsyn över cisterner mellan 1 och 10 kubikmeter. För cisterner som rymmer mer än 10 kubikmeter är Räddningstjänstens ansvar.

Alla cisterner inklusive farmartankar och villaoljecisterner omfattas av besiktningskrav. Undantaget är endast mobila anläggningar. Naturvårdsverket och MSB har utfärdat regler för hur en cistern ska installeras och kontrolleras. Ägaren eller brukaren har ansvar för att det sker på rätt sätt. Kraven på återkommande kontroll och att hålla kontrollrapporten tillgänglig för tillsynsmyndigheten är bindande enligt Naturvårdsverkets och MSBs föreskrifter.

Sidan senast uppdaterad: